Jednou z nejčastějších příčin vzniku pracovních úrazů ve výrobních provozech je nepozornost, ignorování výstražných nápisů a podobné nešvary, které se shrnují pod jednotný název „provozní slepota“. Proto se hledají účinnější metody, jak upozornit na nebezpečí a zabránit vzniku pracovních úrazů. Průkopníkem v této oblasti je společnost Visap, jejíž podlahová LED projekce je unikátním bezpečnostním systémem.

Princip podlahové projekce

Tato technologie je založená na promítání různých bezpečnostních prvků na podlahu přímo před procházející osobu, která je tak velice účinně upozorněna například na projíždějící manipulační vozík či jiné nebezpečí. Konkrétně se jedná o výstrahu například v podobě značky „STOP“. Ta je promítnuta na podlahu přímo před pracovníka, který ji tak jen těžko může přehlédnout. Tento způsob je velice účinnou a efektivní součástí prevence pracovních úrazů, ale také zlepšuje pracovní prostředí a zefektivňuje celý výrobní proces.

Co je třeba pro zavedení učinit?

Zájemce o světelnou signalizaci si objedná tuto technologii u firmy Visap, s.r.o. Pracovníci této firmy se dostaví na místo k nezávazné schůzce, v rámci které se seznámí s výrobním provozem a po důkladné analýze navrhnou optimální řešení. Celý tento proces je prováděn ve vzájemné součinnosti se zadavatelem, který tak má možnost se přímo podílet na zavedení bezpečnostního systému a na zlepšení pracovního prostředí. Může tak učinit důležitý krok k tomu, aby mohl bez problémů plnit svůj plán bozp.

Další nabídka firmy Visap

Firma Visap se zaměřuje především na pomoc výrobním podnikům, kterým pomáhá moderním způsobem eliminovat provozní slepotu u jejich pracovníků, zlepšovat pracovní podmínky a zejména snižovat rizika vzniku pracovních úrazů. Vedle světelné signalizace v provozu nabízí také projekce loga. Tento populární marketingový prvek se používá k promítání reklam a různých motivů.