Svěřenský fond mohou založit fyzické i právnické osoby, přičemž každé z nich přináší trochu jiné výhody. O jaké výhody se jedná a proč byste i vy měli popřemýšlet nad založením svěřenského fondu?

Svěřenský fond

Svěřenský fond představuje soubor majetku, který je svým zakladatelem vyčleněn ke konkrétnímu účelu. Majetek se stává plně anonymním a bez formální právní subjektivity. Založit jej může osoba fyzická i právnická, a to k účelům veřejně prospěšným i soukromému, přičemž do majetku lze vložit movitou i nemovitou věc.

Právně blízko ke svěřenskému fondu má například nadace, avšak fond nabízí větší variabilitu i absenci dohledu ze strany státu. Jde o rozšířenou a velmi oblíbenou formu správy a ochrany majetku.

Kdo o majetek pečuje?

A kdo se o takto vyčleněný majetek stará? Pečuje o něj pověřený správce, který hlídá naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Nárok na prospěch má však výhradně beneficient, který byl určen zakladatelem svěřenského fondu.

Výhody pro fyzické osoby

Fyzické osoby mohou svěřenské fondy zakládat za účelem finančního zajištění jednotlivců, ale i rodiny, a to nejen na období stáří. Svěřenské fondy se postarají o to, aby s majetkem nebylo lehkovážně nakládáno, tedy jej ochrání i před případnou exekucí.

Výhody pro právnické osoby

Právnické osoby svěřenské fondy využívají k jiným účelům, například k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby. Slouží jako forma zaměstnaneckých benefitů či jako ochrana před insolvenčním řízením. Výhodu, kterou v tomto případě přináší, je především zachování anonymity vlastnických struktur.

Zabezpečení rodiny, udržení anonymity, ochrana i transfer majetku, skrytí vlastnictví i původu, to je vše, co vám svěřenské fondy nabízí.