Listopad roku 1988 se do dějin internetu zapsal černou kaňkou. V tomto měsíci totiž zaútočil první červ Morris, který zapříčinil rozpad tehdejší sítě.