K tomu, abyste vážně ohrozili svá data, stačí málo. Příčinou jejich ztráty přitom nemusí být pouze fyzické poškození disku – potíže mohou nastat také v případě neodborného použití určitého softwaru určeného pro manipulaci s diskovými jednotkami či kvůli viru. Jedná se o tzv. softwarovém poškození disku a je vhodné postupovat následujícím způsobem.

Bez ohledu na to, zda jste o svá data přišli v důsledku vymazání, zformátování disku, přepsáním, nebo poškozením souborů, by měla záchrana dat probíhat takto:

  • Bezprostředně po zjištění, že jsou data pryč či poškozená, notebook (samozřejmě platí i pro desktop) odpojte od napájení a již ho znovu nespouštějte.
  • Servis notebooků doporučuje zařízení nevypínat klasickým způsobem (přes OS), ale odpojením zdroje od sítě či vytažením baterie.
  • Notebook odpojte od napájení ještě před tím, než sklopíte displej – operační systém by jinak rozpracované úlohy uložil na disk a zařízení vypnul. Následná obnova dat by v takovém případě byla mnohem náročnější.

Pozor na záchranu dat svépomocí, mohli byste o ně nenávratně přijít

Na internetu je volně ke stažení množství aplikací pro obnovu dat. Bez předchozích zkušeností byste se však do obnovy disku pouštět neměli, a to ani v případě, že autor daného programu vyzdvihuje jednoduchost procesu. Je pravděpodobné, že se vám data zachránit nepodaří a manipulací s diskem naopak znemožníte obnovu profesionálům v servisu.

Odborníci upozorňují, že velkou chybou bývá výměna desky – byť jde o stejný typ. Jakmile disk připojíte k elektronice s jinou strukturou, v datech zavládne chaos a obvykle je již není možné zachránit ani s profi softwarem.

Pamatujte si, že specialisté v servisu mají se záchranou dat bohaté zkušenosti a je vždy lepší notebook svěřit jim. Obvykle dokáží pomoct i ve zdánlivě neřešitelných situacích, když se obnova disku jeví jako nereálná.