Známé pořekadlo zní, že štěstí přeje připraveným. Tato pravda platí pro všechny oblasti lidského života, včetně například hledání zaměstnání. Zejména zaměstnavatelé, kteří dokáží své nabídky představit zájemcům kreativně a přitažlivě, mají mnohem větší šanci, že přilákají nové zaměstnance.

V současné době se Česko může pochlubit velice nízkou nezaměstnaností. Na druhé straně se ovšem mnohé firmy potýkají s nedostatkem pracovních sil. Proto se snaží přilákat pozornost uchazečů o zaměstnání nejrůznějšími formami. Jednou z nejlepších služeb jsou v tomto směru internetové webové stránky Vím víc, které obsahují velkou spoustu pracovních nabídek a také užitečných recenzí.

Galerie zaměstnavatelů

V této galerii se jednotlivé společnosti představují tak, aby zájemce o zaměstnání měl komplexní a ucelenou představu o firmě. Najdete zde vysvětlení toho, co daná firma vyrábí nebo jaké služby poskytuje. Nechybí ani představení kolektivu, fotoreportáže a popisy teambuildingů a jiných společných akcí, které jsou prospěšné pro utužení vzájemných vztahů vedoucích k posílení výkonnosti celé firmy.

Hodnocení zaměstnavatelů

Každý uchazeč o zaměstnání uvítá, když se o nabízeném zaměstnání a firmě dozví co nejvíce podrobností. Proto může velice pomoci hodnocení zaměstnavatelů, kterého se můžete zúčastnit. Ještě nikdy nebylo hodnocení zaměstnavatelů tak jednoduché, jako je to díky webovým stránkám Vím víc. Vaše hodnocení bude velkým přínosem pro ostatní zájemce o nové zaměstnání a na oplátku může zase hodnocení jiných pomoci vám.

Recenze zaměstnavatelů

Hodnocení a recenze zaměstnavatelů jsou užitečným příspěvkem, který trh práce oživuje a především pomáhá všem zájemcům o nové zaměstnání, aby si dokázali představit, co se za nabídkami skrývá. Výhodou hodnocení a recenzí je také fakt, že se díky tomu můžete dozvědět, jak jiní hodnotí vaši firmu. To je užitečné nejen pro zaměstnance, ale zejména pro zaměstnavatele, kteří se dozvědí, na co zaměřit svou pozornost. Mezi hodnocenými firmami najdete například společnosti Super zoo, M2c, In time a spoustu dalších.