Která ze zákonných povinností je pro vás nejvíce nepříjemná? Pro některé je to zpracování daňového přiznání, pro jiné zase problematika odpadů. Ne každého baví odpad evidovat, kromě evidence je potřeba vypracovat výkaz statistiky a zaslat ho na ČSÚ. Pokud je vaše produkce odpadu tak vysoká, že se dotýká zákonem daných limitů, je pro vás povinností zpracovat roční hlášení za odpady. V roce 2021 přišel nový zákon, který tuto povinnost trochu změnil.

Změny, které nastaly

O změny se postarat nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Pokud už jste roční hlášení někdy podávali, zajisté víte, že se doposud týkalo každého, kdo za rok vyprodukuje přes 100 tun běžného odpadu nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Důležitou změnou je změna limitu u nebezpečného odpadu. Ten se zvýšil a ne zrovna málo, na 600 kilogramů za rok. Znamená to, že pokud už neprodukujete odpadu tolik, roční hlášení za odpady už se vás netýká. Stále se vás však týká průběžná evidence, s její pomocí můžete před kontrolou dokázat, že se do limitů vejdete.

Nové změny zasáhly také termín, do kterého je třeba roční hlášení zpracovat a zaslat ho na ISPOP. Víte, do kdy musíte podat roční hlášení za odpady 2022?

Dosavadní termín byl do 15.2., ale nově se prodlouží až do konce února. Obě výše zmíněné změny zajisté mnoho lidí uvítá.

Je pro vás problematika odpadu nad hlavu?

Zajisté jste si už mnohokrát říkali, jak by bylo podnikání v České republice hezké, kdyby tu nebylo tolik byrokracie. Byrokracie je bohužel trochu moc, ale nezbývá nám, než se jí přizpůsobit. Možná vás problematika odpadu nebaví nebo je nad vaše síly. V takovém případě je tu společnost na Ecoservis.eu, která ráda převezme problematiku odpadů za vás. Jestliže jste měli z ročního hlášení vždy hrůzu, odborníci ho zpracují za vás a včas ho odešlou na ISPOP.