Při jakýchkoliv konferenčních schůzích nebo přednáškách, je velice kvalitní zvuk naprostým základem úspěchu. Pokud nebude kvalitně rozumět přednášejícím a celkové ozvučení nebude splňovat podmínky náročných klientů, tak jen těžko dosáhnete na tomto poli úspěchu. Jedinou možností, jak si zajistit naprostou spolehlivost v tomto ohledu, je kvalitní ozvučení.

Zařiďte, aby vás každý kvalitně slyšel

Důležitou vlastností kvalitního konferenčního kódu je fakt, že je potřeba docílit stejné kvality poslechu na libovolné pozici v rámci celé místnosti. Musíte tedy počítat s tím, že by měla poslední řada slyšet stejně srozumitelně, jako slyší lidé v řadě první.

Jednou z možností, jak najít ideální rozpoložení je měření srozumitelnosti. Výsledkem je rozsah srozumitelnosti běžného mluveného slova, které se běžně při přednáškách používá. Díky výsledkům měření dokážete upravit místnost i pozici přednášejícího tak, aby bylo dokonale slyšet. Důležitým bodem je také měření hluku.

Akustika sálů může být velice obtížná

Mnohem obtížnější může být akustika sálů, která je mnohdy opravdu složitou záležitostí. Hlavní část problematiky je dána tím, že se srozumitelností a akustikou v sálech mimo jiné napomáhá celá řada reprodukčních zařízení.

Jejich efektivitu je potřeba dokonale sladit, aby nedocházelo k překrývání zvuku. Častým problémem je i simulace ozvěny, která vzniká špatným odrazem zvuku v místnosti. Všechny tyto problémy ale dokáže akustika sálů kvalitně přeměřit a odhalit.

Jak poznat, že je akustika v místnosti opravdu správně?

Otázkou zůstává, jak odhalit špatnou akustiku v libovolné místnosti. Pokud akustika neprobíhá správně, tak se budete potkávat s již zmíněnými ozvěnami nebo opožděným hlasem. Jejich eliminace může probíhat kupříkladu reorganizací nábytku, nebo využitím vysokých záclon.

Některé místnosti bohužel nejde dokonale ozvučit, aniž by byla potřeba drobné rekonstrukce. Konkrétně pro vysílací a nahrávací místnosti se například osazují protilehlé stěny povrchem, který eliminuje návrat libovolné ozvěny.